REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – określa zasady sprzedaży towarów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Stanowi integralną część umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem. Na podstawie Regulaminu za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę internetową
  arp-czesci.pl Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową.
 2. Sprzedawca – właściciel sklepu F.H.U.P ARP-CZĘŚCI Piotr Świeca, ul. Ługowa 2C Zarzecze, 37-400 Nisko, NIP: 8652312422, tel. 15 838-12-28, tel. kom. +48 601-959-548, +48 781-318-992, e-mail: biuro@arp-czesci.pl.
 3. Klient – każda osoba fizyczna i prawna kupująca towar w sklepie stacjonarnym a także na stronie internetowej sklepu arp-czesci.pl , drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.
 4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, nabywająca towar na własny użytek.
 5. Osoba prawna – Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną.
 6. Towar – wszelkie przedmioty, które można zamówić na stronie internetowej Sprzedawcy arp-czesci.pl, zgodnie z niniejszym Regulaminem a także w sklepie stacjonarnym.
 7. Zamówienie – zamówienie towaru złożone przez Klienta w sklepie internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz w sklepie stacjonarnym.
 8. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez F.H.U.P ARP-CZĘŚCI Piotr Świeca, działający pod adresem arp-czesci.pl.
 9. Sklep stacjonarny – sklep F.H.U.P ARP-CZĘŚCI Piotr Świeca, mieszczący się pod adresem: ul. Ługowa 2C Zarzecze, 37-400 Nisko.
 10. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
 11. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie, a także wysyłanie
  i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca
  2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
 12. Administrator danych – Sprzedawca.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedaż towarów odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, drogą elektroniczną, która następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
 2. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu – który udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej arp-czesci.pl – a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 3. Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest akceptacja Regulaminu przez Klienta w toku składania zamówienia.
 4. Zamówienia w sklepie internetowym można składać całą dobę, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.
 5. Zamówienia w sklepie stacjonarnym można składać w godzinach jego otwarcia.
 6. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej
  e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiających wyświetlenie stron www (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0, Mozilla, Opera lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookiem).
 7. Dane osobowe powierzone przez Klienta będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta oraz dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych, którym jest Sprzedawca. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy przez Klienta podawane są dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. SPRZEDAŻ

 1. F.H.U.P ARP-CZĘŚCI Piotr Świeca jest dystrybutorem części oryginalnych, jak i wysokiej klasy zamienników renomowanych marek do maszyn budowlanych i rolniczych JCB CAT CASE NEW HOLLAND KOMATSU przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego a także za pośrednictwem sklepu stacjonarnego.
 2. Informacje o sprzedawanych towarach podane są na stronie internetowej Klienta, w szczególności rodzaje części oraz rodzaje maszyn do których sprzedawane są części. Na stronie internetowej umieszczona jest również informacja o sposobie realizacji indywidualnego zamówienia konkretnego towaru.
 3. Klient ma możliwość złożenia zamówienia w następujący sposób:
  – poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w sklepie internetowym – FORMULARZ KONTAKTOWY,
  – telefonicznie poprzez kontakt z biurem sklepu internetowego lub stacjonarnego, na numery podane na stronie internetowej,
  – wiadomością e-mail wysłaną na adres biuro@arp-czesci.pl
  – poprzez przesłanie zamówienia faksem na numer podany na stronie internetowej.
  – Klient ma możliwość zakupu towaru poprzez aukcję allegro – zakładka „AUKCJE” na stronie sklepu internetowego.
 4. Ceny towarów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT.
 5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.). Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru.a) Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, poprzez jego przesłanie na podany przez Klienta adres
  e-mail lub adres pocztowy.
  b) Do zawarcia umowy dochodzi pomiędzy Sprzedawcą a Klientem korzystającym z opcji Kup Teraz poprzez aukcję allegro z chwilą potwierdzenia przez Klienta skorzystania z tej opcji poprzez kliknięcie na Kup Teraz i zakończenie procesu zamówienia.
 6. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować ze Sprzedawcą na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie sklepu Internetowego bądź adres e-mail: biuro@arp-czesci.pl.

IV. PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zakupiony towar:
  a) gotówką przy osobistym odbiorze towaru w sklepie stacjonarnym,
  b) za pobraniem w przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL oraz DPD. Koszt przesyłki do 30 kg uzależniony jest od wagi zamówionego towaru. Przesyłki paletowe Schenker.
  c) przelewem bankowym na wskazany numer rachunku bankowego,
  d) za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych PayU – szybki przelew/płatności internetowe.
 2. Zamówienia nieopłacone przez 7 dni kalendarzowych licząc od daty złożenia zamówienia, a w przypadku odbioru osobistego – po upływie terminu określonego przez
  Sprzedawcę do odbioru – będą anulowane.
 3. Zamówienia indywidualne Klienta realizowane są wyłącznie po dokonaniu przedpłaty w pełnej wysokości ceny towaru podanej przez Sprzedawcę.

V. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI

 1. Warunkiem wydania/wysłania towaru jest zapłata za ten towar oraz przesyłkę.
 2. Towar przez Sprzedawcę wysyłany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy lub po przesłaniu potwierdzenia przelewu na adres e-mail: biuro@arp-czesci.pl.
 3. Towar nadany przez Sprzedawcę firmie kurierskiej wysyłany jest w ciągu 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.
 4. W momencie nadania przesyłki kurierem, Klient otrzyma wiadomość z numerem przewozowym przesyłki.
 5. Odbiór osobisty towaru możliwy jest w godzinach otwarcia sklepu stacjonarnego.
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki, gdy opakowanie dostarczanej Klientowi przesyłki jest uszkodzone lub nosi ślady otwarcia przez osoby trzecie, Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru. W powyższej sytuacji Klient może zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu stwierdzającego przyczynę odmowy przyjęcia przesyłki i winien poinformować Sprzedawcę o zaistnieniu takiego zdarzenia.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 j.t.), Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego pocztą na adres Sprzedawcy, faksem na podany na stronie internetowej numer bądź pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@arp-czesci.pl. Konsument może skorzystać z stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu wzoru formularza odstąpienia od umowy. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe. W razie przesłania oświadczenia drogą elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi potwierdzenie jego otrzymania.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy przez Konsumenta, umowa uważana jest za nie zawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, odsyłając towar na adres Sprzedawcy: H.U.P ARP-CZĘŚCI Piotr Świeca, ul. Ługowa 2C Zarzecze, 37-400 Nisko.
 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi detalicznemu koszt zamówionego produktu oraz koszt dostawy, chyba że Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy (przy uwzględnieniu rodzaju towaru i jego gabarytów) zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę – niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca zastrzega sobie, że może wstrzymać się ze zwrotem Konsumentowi otrzymanych płatności do chwili otrzymania towaru podlegającego zwrotowi. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 7. Koszt odesłania towaru do sklepu pokrywa Konsument.
 8. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach szczegółowo określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.

VII. REKLAMACJE I GWARANCJE

 1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do sklepu, na jego koszt, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności na protokole zamieszczonym na stronie internetowej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
  – imię, nazwisko/nazwę , adres, adres e-mail Klienta,
  – datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  – przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,
  – wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca wyśle Klientowi nowy towar bądź usunie niezgodności. Koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
 4. Sprzedawca zastrzega, że różnice dotyczące zdjęć towaru, a wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.), nie mogą być podstawą do reklamacji towaru.
 5. W przypadku braku polubownego załatwienia sprawy w drodze postępowania reklamacyjnego, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów powstałych między Sprzedawcą a Klientem jest sąd powszechny właściwy na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.).
 6. Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania sklepu internetowego. O treści zmian Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw, Regulamin Allegro oraz Regulamin Sklepu Allegro, a w odniesieniu do Konsumentów również ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta.
 5. Wzór oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od umowy stanowi Załącznik Nr 1 Regulaminu.

ZAŁĄCZNIKI

 1. REGULAMIN SKLEPU – POBIERZ
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY – POBIERZ
 3. PROCEDURA ZWROTU – POBIERZ
 4. FORMULARZ ZWROTU – POBIERZ
 5. PROTOKÓŁ REKLAMACJI – POBIERZ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Mają Państwo pytania?
Udzielimy wszelkich informacji!

Tel. +48 (15) 838 12 28
E-mail: biuro@arp-czesci.pl